Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

legilimencja
legilimencja
3188 9a7a 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viagajka gajka
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
legilimencja
3496 6f16 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaganzrockbar ganzrockbar
legilimencja
Polacy 31 grudnia
Reposted fromfaguss faguss viaganzrockbar ganzrockbar
legilimencja
7862 cd3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaholymoly holymoly
legilimencja
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
legilimencja
7090 dadf 500
Reposted fromnutt nutt viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
legilimencja
4600 8a82
Reposted fromolaosa olaosa viaMigotliwa Migotliwa
legilimencja
2780 484e 500
Reposted fromtfu tfu viaganzrockbar ganzrockbar
8480 389a
Reposted fromruthieful ruthieful viaevanescence evanescence
legilimencja
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viaevanescence evanescence
legilimencja
7043 e201
Reposted fromkonwalia konwalia viaevanescence evanescence
legilimencja
Reposted fromFlau Flau viaganzrockbar ganzrockbar
legilimencja
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus viaganzrockbar ganzrockbar
legilimencja
6794 0ab8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamy-anxieties my-anxieties
legilimencja
8021 9120 500
Reposted frompiehus piehus viamy-anxieties my-anxieties
legilimencja
1839 d765 500
Reposted fromQi Qi viafilmowy filmowy
legilimencja
legilimencja
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
legilimencja
9501 806e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...