Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

legilimencja
legilimencja
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife vianotthesame notthesame
legilimencja
Reposted frommeem meem viakundel kundel

February 19 2017

legilimencja
legilimencja
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
legilimencja
legilimencja
3002 de49 500
Reposted frominto-black into-black viaaeris aeris

February 18 2017

legilimencja
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viamakemewannadie makemewannadie
legilimencja
Reposted fromjasminum jasminum viaxvou xvou
legilimencja
6615 fc89 500
More info: behance.net
Reposted fromreloveution reloveution viaganzrockbar ganzrockbar
legilimencja
legilimencja
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viaxvou xvou
legilimencja
7197 82e7 500
Reposted fromrol rol viaaeris aeris
legilimencja

February 17 2017

legilimencja
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromsinglelady21 singlelady21 viaxvou xvou
legilimencja
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

February 16 2017

legilimencja
Reposted fromshakeme shakeme viaaeris aeris
legilimencja
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaxvou xvou
legilimencja
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viaxvou xvou
legilimencja
7656 d14d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl