Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

legilimencja
5201 642a 500
legilimencja
4060 adb7 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaganzrockbar ganzrockbar
legilimencja
legilimencja
legilimencja

November 09 2018

legilimencja
0080 5c31
Reposted frompulperybka pulperybka viawarkocz warkocz
legilimencja
4151 2a00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
legilimencja
4149 305b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
legilimencja
0217 e822
Reposted fromscorpix scorpix viawarkocz warkocz
legilimencja
legilimencja
legilimencja
4338 e951
legilimencja
3152 e789
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
legilimencja
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viawarkocz warkocz
legilimencja
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viawarkocz warkocz
legilimencja
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viawarkocz warkocz
legilimencja

Jeśli spotkasz kogoś, kto potrafi Cię ciągle rozśmieszać. Kogoś, kto potrafi zawsze odbierać telefon i przywitać Cię skromnym "Dzień dobry kochanie" każdego ranka. Kogoś kto martwi się o Ciebie, bo niezależnie od wszystkiego zawsze chcę dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje, ale także doprowadza do takiej pasji, że zawsze po... wkładasz majtki na lewą stronę.

Jeśli spotkasz kogoś takiego, to powiedz mu jak bardzo jest dla Ciebie ważny - i postaraj się, aby nigdy nie chciał od Ciebie odejść.

Pilnuj tego, bo tacy ludzie są dziś trudni...

do znalezienia.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viawarkocz warkocz
legilimencja
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawarkocz warkocz

November 08 2018

legilimencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl