Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

legilimencja
3760 d5d9
Reposted fromipo ipo viaholymoly holymoly
legilimencja
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viakundel kundel
legilimencja
legilimencja
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viaxannabelle xannabelle
legilimencja
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
legilimencja
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
legilimencja
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
legilimencja
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
legilimencja
0922 4052
Reposted fromkrzysk krzysk viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
5950 998d
Reposted frombrumous brumous viaatramentovva atramentovva
legilimencja
0779 6492 500
legilimencja
Reposted fromshakeme shakeme viaholymoly holymoly

October 13 2018

legilimencja
legilimencja
legilimencja
2203 7921 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viazapachsiana zapachsiana
1013 ab63 500

Paris 1960 

Photo: Nicolas Tikhomiroff 

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawarkocz warkocz
legilimencja
2268 f413
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
legilimencja
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viawarkocz warkocz
legilimencja
4837 08ea 500
Reposted frometerycznie eterycznie viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl