Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

legilimencja
Niesamowite jak zbliża SMS zakończony czerwonym serduszkiem. Nieśmiali kończą zielonym albo niebieskim. Fajnie działa buźka z serduszkowym buziakiem. No i lajk. Człowiek rośnie, licząc lajki. Lajkujący natychmiast stają się przyjaciółmi, wobec niereagujących stajemy się nieufni, a ci, którzy stawiają negatywny komentarz, to wrogowie.
— Katarzyna Nosowska „A ja żem jej powiedziała”
legilimencja
9907 b35a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viajemkartofle jemkartofle
legilimencja
legilimencja
legilimencja
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viajemkartofle jemkartofle
legilimencja
1209 b356 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajemkartofle jemkartofle
legilimencja
legilimencja
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaIzzy721 Izzy721
legilimencja
7337 ef56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIzzy721 Izzy721
legilimencja
Najważniejszy krok, jaki może zrobić człowiek. To nie ten pierwszy, prawda? To następny. Zawsze następny krok (...).
— Brandon Sanderson - "Dawca Przysięgi"
legilimencja
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
legilimencja
0832 6d68 500
Reposted fromzungud zungud viapotatos potatos
legilimencja
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
legilimencja
3684 69e6 500
legilimencja
legilimencja
5438 e3bf 500
legilimencja
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlegray littlegray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl