Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

legilimencja
legilimencja
8374 e3bb
Reposted fromTamahl Tamahl viaganzrockbar ganzrockbar
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viaholymoly holymoly
0919 cc53 500
Reposted fromerial erial viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
legilimencja
legilimencja
Reposted fromshakeme shakeme viaholymoly holymoly
legilimencja
8554 d8e4
legilimencja
7478 19ec 500
Perpendicular lines.

February 09 2019

legilimencja
Reposted fromgruetze gruetze viakundel kundel
legilimencja
2431 f56e 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakundel kundel
4644 a853
Reposted fromtwice twice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
legilimencja
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
legilimencja
legilimencja
Zauważyłeś, jak trudno jest przerwać ciszę? Jak ciężko jest przełamać milczenie? O wiele łatwiej było do tego doprowadzić, prawda? Wiesz, to wszystko zaczyna się od jednej godziny, później mija doba i myślisz sobie - to nic, za kilka dni będzie jak przedtem. Kiedy pierwszy tydzień ciszy dobiega końca, masz jeszcze jakąś nadzieję. Później leci już z górki, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i któregoś dnia wstajesz rano i zastanawiasz się, do czego to wszystko doprowadziło, bo chyba nie tego chciałeś? Nie na to liczyłeś? Mijają miesiące i czekasz, kiedy to się skończy. Nie rozumiesz, że z każdym kolejnym dniem jest coraz trudniej. Aż któregoś dnia dostrzeżesz, że oto mijają już lata i chyba jest trochę za późno na jakikolwiek krok.
http://moblo.pl/profile/yezoo
legilimencja
legilimencja
Darzyłam go wielkim uczuciem i ta miłość dogłębnie mnie zmieniła.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
legilimencja
9523 82f6 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viazapachsiana zapachsiana
legilimencja
6283 fdcf 500
legilimencja
4581 266e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
legilimencja
Reposted fromtwice twice viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl