Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

legilimencja

Polubiłam jego obecność.

Reposted fromduszka666 duszka666 viaevanescence evanescence
legilimencja
legilimencja
legilimencja
9574 47f9
legilimencja
0419 6a73 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakundel kundel
legilimencja
6092 1373
Reposted fromxawery xawery viakundel kundel
legilimencja
Reposted fromnaich naich viakundel kundel
legilimencja
1136 573d 500
Reposted fromkelu kelu viakundel kundel
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viakundel kundel
legilimencja
7220 4100 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viakundel kundel
legilimencja

dany got game

legilimencja
3284 cdc4
Reposted fromkarahippie karahippie viamy-anxieties my-anxieties

April 22 2018

legilimencja
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— A. Dymna
Reposted fromswojszlak swojszlak viaakunin akunin
legilimencja
7216 ac6f 500
Reposted fromseriouslox seriouslox viakundel kundel
legilimencja
legilimencja
0349 0516 500

April 20 2018

legilimencja
3379 8cc6 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viakundel kundel
legilimencja
8844 6447 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaganzrockbar ganzrockbar
legilimencja
Dr House: Każdy człowiek jest nieszczęśliwy. Nie można tego zmienić, bo nie zmieniają się ludzie.
Cate: Chciałbyś w to wierzyć, bo wtedy uwalniasz się od odpowiedzialności za swoje nieszczęście.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaakunin akunin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl